پرسش مهر 99-98
 

خانواده

مدرسه ی شاد و باروح

شاداب سازی ظاهری مدرسه

فضاسازی وزیبا سازی حیاط مدرسه

زیباسازی ساختمان مدرسه

زیباسازی وتمیز بودن نمازخانه، کارگاه و کتابخانه

پوشش های ظاهری معلمان، مدیران وکارکنان

رعایت بهداشت

معلم شاد و با روحیه

جو مدرسه

شکوفایی خلاقیت درکلاس درس

جذب مشارکت دانش آموزان در اداراه ی مدرسه

 


 

شاید دراولین نگاه احساس کنیم که انجام همه امور فوق درمدارس مستم پرداخت هزینه های سنگین باشد و مسلما درمدارس دولتی چنین امکانی وجود ندارد، لیکن با کمی تأمل به این نتیجه می رسیم که انجام بسیاری از این پیشنهادات فوق می تواند با درایت ومدیریت صحیح با حداقل بودجه وامکانات انجام شدنی باشد؛ وبه اشکال مختلف می توان شادابی وطراوت را به کودکان و نوجوانان این مرزو بوم هدیه داد ودرنهایت جامعه ای شاد را به وجود آورد که این خود باعث بروز رشد استعدادها وخلاقیت ها درجوانان ما خواهد شد.

 


قرآن، اسلام را دین شادی می شمارد ونیز با شادی های دنیامخالف نیست، بلکه آن شادی هایی را خوب می داند که موجب لطمه به دیگران وهمچنین دارای قبح اخلاقی ومذهبی نباشد و تضییع حقوق خداوند را دربر نداشته باشد.

ازنگاه دین مهمترین عوامل شادی زا در زندگی انسان ها عبارتن از: مجبوبیت،مقبولیت، موفقیت،ایمان،هویت ملی وفرهنگی،خلاقیت،تجربه های عارفانه،حل مسئله، پرهیز از گناه، رضایت و تحملف تبسم و خنده، تنوع ظاهری، بوی خوش، کاروتلاش، تفریح و تفرج، سیر و سفر، تفکر درآفرینش وکشف حقیقت، رسیدگی به دیگران، استفاده از روش های استعاره ای وشعری دربیان نظرات، داشتن دوستان ساده و خوش مشرب، تقویت عزت نفس، هدیه دادن ومهربانی کردن وگره گشایی از کار دیگران می باشد.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کرمون شاپ pairetangse رنگ زندگی رستـــــــــــآکــــــــــ فایل دانش - مرجع دانلود دانشجویی کشور ❤دختر...جوان...اما سرباز!!❤ bagheblour tropsupphightact baby-mom trainticket